En acompliment del artícle 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominació social:

GARBIPOL SA

 

Número d´identificació fiscal:

CIF: A08395261

 

Domicili social:

Avinguda de la Riera s/n

08395 Sant Pol de Mar

 

Correu electrònic:

garbipol@garbipol.cat

 

Telèfon:

+34 93 7600107+34 93 7600107

 

Dades d'inscripció en el registre mercantil:

GARBIPOL SA, sociedad constituida en [especificar], en l´any [especificar], per Escriptura Pública número [especificar], davant el notario [especificar], del Il.lustre Col.legi de Barcelona.

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom [especificar], foli [especificar], secció [especificar] i fulla [especificar], inscripció [especificar].

 

Aquest lloc web ha estat creat per GARBIPOL SA  amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.  Través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

 El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre GARBIPOL SA i l´usuari.

 

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
 
El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.